Biznes

Na czym polega logistyka kontraktowa?

logistyka-kontraktowa

Wielokrotne zwiększanie nakładów i wysiłków nie jest jedyną drogą pozwalającą usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czasem wystarczy zlecić część obowiązków zewnętrznej firmie. Logistyka kontraktowa wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Na czym jednak polega, co obejmuje i jakie są jej największe zalety?

Logistyka kontraktowa – co to takiego? Na czym polega?

Najprościej mówiąc, logistyka kontraktowa to model współpracy, który polega na przekazaniu zewnętrznemu partnerowi operacji magazynowych. W jej ramach przedsiębiorca nie tylko wynajmuje od operatora logistycznego magazyn, ale również zleca mu prowadzenie określonych działań związanych z dystrybucją towarów.

W tym modelu współpracy to na operatorze logistycznym ciąży odpowiedzialność za zapewnienie przedsiębiorcy przestrzeni na towary. Na tym jednak nie koniec. Operator logistyczny obsługuje również łańcuch dostaw klienta i odpowiada za wszystkie wiążące się z tym operacje – począwszy od składowania towarów, poprzez kompletację zamówienia i jego załadunek, aż po wysyłkę oraz rozładunek towarów u odbiorcy.

Jakie usługi obejmuje logistyka kontraktowa?

Zakres działań podejmowanych przez operatora logistycznego na rzecz przedsiębiorcy może być różny i zależy od indywidualnych ustaleń. Najczęściej jednak obejmuje:

 • składowanie towarów – zarówno krótko-, jak i długoterminowe,
 • kompletowanie zamówienia,
 • transport ładunku do odbiorców,
 • załadunek, rozładunek i przeładunek kompletacyjny towarów,
 • etykietowanie i oznaczanie cen,
 • konfekcjonowanie towarów i co-packing,
 • fakturowanie,
 • obsługa posprzedażowa klienta,
 • zarządzanie punktami sprzedaży.

W ramach logistyki kontraktowej część operatorów świadczy również usługę fulfillment dla e-commerce, czyli realizuje cały proces zamówienia, od momentu jego złożenia w sklepie internetowym, aż do dostarczenia przesyłki do klienta. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych, które integrują e-sklep z magazynem.

Co więcej, operator zewnętrzny może się zająć również dystrybucją materiałów marketingowych do punktów i sieci sprzedaży. Dzięki profesjonalnemu wsparciu są one w stanie dotrzeć do różnych odbiorców o tym samym czasie. Operator logistyczny może również odpowiadać za odbiór i utylizację materiałów po zakończeniu akcji promocyjnej.

Jak więc widać, katalog usług oferowanych w ramach logistyki kontraktowej jest niezwykle szeroki. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca musi oddelegować wszystkie czynności związane ze składowaniem i dystrybucją towarów. Może zlecić wykonywanie jedynie wybranych działań, np. tych najbardziej kosztownych lub angażujących najwięcej zasobów.

Logistyka kontraktowa – najważniejsze korzyści dla przedsiębiorcy

Możliwość dostosowania zakresu działań podejmowanych przez operatora zewnętrznego do specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy to jeden z głównych atutów logistyki kontraktowej. Na tym jednak nie koniec. Wśród najważniejszych korzyści płynących z wyboru tego modelu współpracy wymienić można:

 • oszczędność kosztów i czasu,
 • dostęp do know-how, wykwalifikowanego personelu i nowoczesnych narzędzi logistycznych,
 • usprawnienie dystrybucji towarów, a co za tym idzie zwiększenie zadowolenia klientów, co przekłada się na wyższą sprzedaż,
 • możliwość rozwoju innych aspektów działalności (poprzez zaoszczędzony czas i środki).

Logistyka kontraktowa to opcja odpowiednia zarówno dla niewielkiego startupu, jak i dużej firmy przemysłowej. Daje bowiem możliwość dostosowania zakresu współpracy do specyfiki, wielkości i charakteru przedsiębiorstwa. Jest również źródłem wymiernych rezultatów, np. w postaci obniżki kosztów funkcjonowania firmy.

Żeby jednak przyniosła oczekiwane skutki, należy ją powierzyć specjalistom. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi mieszczące się w ramach logistyki kontraktowej. Warto uważnie przyjrzeć się potencjalnemu partnerowi, by uniknąć problemów. Ważne jest doświadczenie i to, w jaki sposób dotychczasowi klienci oceniają współpracę z operatorem.

źródło: https://www.translogis.pl

Czytaj również