Technologie

Czym się różni separator cyklonowy od separatora wodno-olejowego?

Separatory są podstawowymi urządzeniami związanymi z uzdatnianiem sprężonego powietrza. Każdy z separatorów ma swoje odrębne zadania do zrealizowania w układzie sprężonego powietrza. Czym różni się separator cyklonowy od separatora wodno-olejowego? Jakie funkcje mają oba te urządzenia? O tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule. 

W układach sprężonego powietrza wykorzystuje się różne rodzaje separatorów. Mają one zupełnie inne funkcje do zrealizowania, co jest kluczowe w momencie zlecenia wymiany uszkodzonego urządzenia. Użytkownicy układów sprężonego powietrza często nie rozróżniają tych urządzeń i zgłaszają problem uszkodzenia separatora bez określenia czy jest to separator cyklonowy, czy separator wodno-olejowy. 

Czym jest separator cyklonowy?

Separator cyklonowy jest podstawowym urządzeniem przeznaczonym do uzdatniania sprężonego powietrza. Jego zadaniem jest oddzielenie od sprężonego powietrza kondensatu składającego się głównie z wody, a także z zanieczyszczeń olejowych i cząsteczek stałych. Separator cyklonowy zapewnia wyjątkową skuteczność działania — pozwala na usunięcie z medium roboczego do 99% wilgoci. W ten sposób separator cyklonowy zabezpiecza w stopniu podstawowym instalację i narzędzia pneumatyczne przed niszczącym działaniem wilgoci czy innych szkodliwych zanieczyszczeń.

Jak działa separator cyklonowy? Zasada działania separatora cyklonowego opiera się na wprowadzaniu sprężonego powietrza w ruch wirowy, dzięki któremu za pomocą siły odśrodkowej od sprężonego powietrza oddziela się wykroplona woda wraz z innymi zanieczyszczeniami. Kondensat osadza się na ściankach separatora, a następnie ścieka w dół urządzenia, gdzie zostaje usunięty z układu. 

Separatory cyklonowe zazwyczaj montowane są za kompresorami. W ten sposób pozwalają na usunięcie wilgoci, która uległa skondensowaniu w wyniku schłodzenia sprężonego powietrza w chłodnicy końcowej kompresora. Separatory cyklonowe instaluje się także na rurociągach. W ten sposób można uniknąć wykroplenia wody w instalacji. 

Ważną częścią separatorów cyklonowych są spusty kondensatu, które umożliwiają usunięcie skondensowanej wody zawierającej inne zanieczyszczenia z układu sprężonego powietrza. 

Co to jest separator wodno-olejowy?

Uzdatnianie sprężonego powietrza wiąże się z powstawaniem kondensatu. W przypadku sprężarek olejowych kondensat jest mieszaniną wodno-olejową, która nie może być odprowadzona do kanalizacji, tylko musi podlegać specjalistycznej utylizacji. Warto dodać, że w procesie sprężania powietrza może powstawać duża ilość kondensatu dziennie — w przypadku wysokiej wydajności układu (np. 1000 m3/h) przy wysokiej wilgotności powietrza i czasie pracy 8h może być to nawet kilkaset litrów substancji. Uzdatnienie takiej ilości kondensatu jest kosztowne i może być obciążeniem dla konkurencyjności produkcji lub usług. 

Jeśli zależy Ci na ograniczeniu kondensatu wodno-olejowego, optymalizacji kosztów jego utylizacji zastosuj w układzie sprężonego powietrza separator wodno-olejowy. Urządzenie pozwala na oddzieleniu nawet 90 % wody z mieszaniny wodno-olejowej. W ten sposób znacząco zmniejsza się ilość kondensatu, który trzeba utylizować. Co więcej, zmniejszenie ilości kondensatu sprawia, że znacznie łatwiejsze jest jego magazynowanie do czasu przekazania do specjalistycznej utylizacji. Odseparowaną z kondensatu wodę można usunąć do kanalizacji bez niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska. 

Warto podkreślić, że separatory wodno-olejowe dostępne są w wersjach przeznaczonych do sprężarek smarowanych olejem mineralnym, jak i do sprężarek wykorzystujących olej syntetyczny czy do wysoko zemulgowanych kondensatów pochodzących ze sprężarek tłokowych. 

źródło: AG Kompressoren kompresory i sprężarki

Czytaj również