Dom i ogród

Żel czy oprysk – co jest skuteczniejsze na szkodniki w mieszkaniu?

oprysk-na-karaluchy

Problem pojawiających się w mieszkaniu szkodników w postaci owadów latających czy pełzających powinien być rozwiązany jak najszybciej, najlepiej przy użyciu odpowiednio dobranych metod. Skuteczność preparatów stosowanych do zwalczania insektów jest uzależniona od ich składu chemicznego i sposobu aplikacji. Stosowany dawniej oprysk został zastąpiony żelem na prusaki i karaluchy. To popularna obecnie metoda dezynsekcji wymierzona przeciwko szkodnikom w domu.

Oprysk czy żelowanie – wybierz skuteczny sposób zwalczania szkodników w mieszkaniu

Osoby borykające się z obecnością szkodników często zastanawiają się, jak wytępić karaluchy i inne owady, których obecność zidentyfikowano w mieszkaniu. Nierzadko domowe sposoby na prusaki są nieefektywne z uwagi na zbyt słabe stężenie środków chemicznych dostępnych w ogólnej sprzedaży. Preparaty te zostały opracowane zgodnie z normami europejskimi, które wyraźnie zakazują wprowadzania w obieg handlowy środków owadobójczych o wysokim stężeniu. Takie preparaty są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów zawodowo zajmujących się dezynsekcją i deratyzacją.

Pojawiające się w mieszkaniu karaluchy, a także inwazja prusaków to problem, który należy jak najszybciej zwalczyć, powierzając to zadanie firmom oferującym skuteczne metody dezynsekcji. Przez wiele lat podstawowym sposobem likwidacji pasożytów w postaci prusaków i karaluchów był oprysk. Metoda ta jednak posiadała wiele wad, dlatego została zastąpiona żelowaniem. Drugi z wymienionych sposobów zwalczania szkodników w mieszkaniu jest obecnie powszechnie wykorzystywany przez firmy zajmujące się kompleksową dezynsekcją. Odpowiedź na pytanie, jak wytępić karaluchy i skutecznie pozbyć się prusaków może nastręczać pewnych trudności laikom i osobom nie mającym doświadczenia w profesjonalnej dezynsekcji.

Jaki skład chemiczny ma żelowy odstraszacz na karaluchy?

Firmy świadczące usługi dezynsekcji od lat stosują żel na prusaki i karaluchy. To preparat chemiczny, który uznawany jest za odstraszacz karaluchów. Skład chemiczny tego produktu umożliwia skuteczne zwalczanie karaluchów i prusaków, bez względu na liczbę gniazd, a także kolonii, jakie zagnieździły się w mieszkaniu.

Żelowanie przy pomocy odpowiednio dobranego preparatu to coś, czego nie lubią karaluchy, a także prusaki czy karaczany. Skład chemiczny żelu na prusaki i karaluchy zawiera wodę, białko i specjalnie dobrane feromony. Substancje te pobudzają zmysł węchu karaluchów i prusaków, które chętnie pobierają tę trutkę, spożywają ją na miejscu, jak również przenoszą do gniazd. Umożliwia to skuteczne wytępienie prusaków i karaluchów w sposób jak najmniej inwazyjny dla organizmów żywych przebywających w mieszkaniu. Środek jest bezpieczny dla dzieci, seniorów, osób borykających się z alergią czy astmą, a także zwierząt domowych.

Metoda żelowa na karaluchy, prusaki i karaczany działa również na młode osobniki, które dopiero wylęgły się z kokonów. Spożywana przez nie trutka na karaluchy jest na tyle skuteczna, że jest w stanie zlikwidować całą populację zarówno dorosłych, jak i młodych osobników.

Dlaczego żelowanie jest lepsze niż oprysk na karaluchy i karaczany?

Żelowanie prusaków i karaluchów zwane dezynsekcją żelową jest metodą polegającą na wyłożeniu preparatu w formie żelu. Jest on rozkładany punktowo, po dokładnych oględzinach mieszkania i zidentyfikowaniu miejsca występowania wymienionych szkodników.

Dezynsekcja żelowa odbywa się przy pomocy specjalnego pistoletu ułatwiającego aplikacją trutki na karaluchy. Żel wykładany jest punktowo w tych miejscach, gdzie odkryto inwazję karaczanów, karaluchów bądź prusaków.

Żel stosowany do zwalczania karaluchów jest bezbarwny i nie posiada żadnego zapachu. Preparat do dezynsekcji w formie żelowej jest alternatywą dla stosowanych dawniej oprysków. Były one nieefektywne z kilku powodów, do których zalicza się między innymi:

  • wymóg długotrwałego wietrzenia pomieszczeń po zabiegu,
  • poważne ryzyko uszkodzenia sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach, elementów wyposażenia, w tym sprzętu AGD i RTV,
  • oprysk w przeciwieństwie do metody żelowej na karaluchy i prusaki był efektywny tylko do chwili, gdy pozostawał na danej powierzchni,
  • po zmyciu preparatu używanego w formie opryskowej, nie pełnił on funkcji ochronnej, co oznaczało, że karaluchy i prusaki często powracały w miejsce swojego bytowania.

Skuteczna dezynsekcja żelowa, w przeciwieństwie do oprysku, jest bezpieczna dla środowiska naturalnego, ludzi i zwierząt. Nie powoduje żadnych konsekwencji zdrowotnych.

Żelowanie karaluchów i prusaków jest nowoczesną metodą dezynsekcji, która jest bezpieczna dla wszystkich organizmów żywych i otoczenia. To efektywny sposób na pozbycie się szkodników, bez względu na kubaturę i powierzchnię użytkową mieszkania zaatakowanego przez owady. 

źródło: Derato.pl

Czytaj również