Biznes Lifestyle

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi niezbędne narzędzia do wykonywania pracy zdalnej?

niezbedne-narzedzia-do-wykonywania-pracy-zdalnej

Jeszcze kilka lat temu praca zdalna była swego rodzaju luksusem, na który zgadzali się jedynie nieliczni pracodawcy. Sytuacja epidemiczna i liczne obostrzenia, które w ostatnim czasie stały się naszą codziennością, wymusiły zmianę podejścia do wykonywania przez pracowników pracy z domu. Dotyczy to pracy świadczonej w oparciu zarówno o umowę o pracę, jak i inne kontrakty. Jednak w tej sytuacji wielu pracowników nurtuje pytanie, czy to oni powinni zadbać o zakup odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy z domu. Czy może to pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionemu niezbędne narzędzia do wykonywania pracy zdalnej? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Praca zdalna w sytuacji pandemii

Nie jest niczym nowym wiadomość o tym, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi niezbędne narzędzia do pracy, obuwie robocze oraz środki ochrony osobistej i zbiorowej – jeśli zachodzi taka potrzeba oraz wynika to bezpośrednio ze specyfiki pracy na danym stanowisku. Sytuacja, w jakiej znajdujemy się przez ostatnie kilkanaście miesięcy, nieco zmieniła codzienność i kwestia obowiązków pracodawcy wymagała doprecyzowania w przepisach. Dlatego nieustannie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zagadnień pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

Obecnie kwestia ta jest regulowana przez specustawę koronawirusową, tj. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z zawartą w niej definicją pracy zdalnej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii), ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania tej chorobie, pracodawca może polecić pracownikowi – na czas oznaczony – wykonywanie pracy określonej w obowiązującej strony umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Oznacza to, że obecnie przejście na pracę zdalną odbywa się na polecenie pracodawcy, nie zaś na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać cofnięte w każdej chwili. To, o czym powinien pamiętać zarówno pracownik, jak i pracodawca, to fakt, że przesłankami do wykonywania przez pracownika pracy zdalnej są: umiejętności oraz możliwości techniczne pracownika, warunki lokalowe pracownika do wykonywania takiej pracy oraz odpowiedni rodzaj pracy.

Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy zdalnej

Rozwój technologiczny i liczne możliwości komunikacji na odległość dają możliwość bezpiecznego świadczenia pracy z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Niezbędne jest posiadanie przez pracownika sprzętu, na którym ta praca będzie mogła być wykonywana. Wiele osób woli pracować na prywatnym sprzęcie. Niektórzy pracodawcy decydują się na wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wykorzystania własnego sprzętu przez pracownika. Jednak to kwestia umowna, która zależy od dobrej woli obu stron. Jak mają się do tego przepisy prawa?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu pracy na odległość, a więc pracy zdalnej, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wszystkie narzędzia niezbędne do wykonywania pracy w trybie zdalnym. A co, jeśli pracodawca nie chce wziąć na siebie tej odpowiedzialności i ciężaru kosztów? W takiej sytuacji pracownik ma pełne prawo odmówić świadczenia pracy poza siedzibą przedsiębiorcy. Żaden sąd pracy nie zakwestionuje takiego powodu odmowy wykonywania pracy. Można się nawet spotkać z interpretacją, w myśl której odmowa zapewnienia sprzętu pracownikowi może być potraktowana jako przejaw dyskryminacji, a nawet mobbingu. W tej sytuacji nie ma znaczenia, czy do wykonywania pracy niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, drogi komputer z profesjonalnym oprogramowaniem, czy wystarczy smartfon z dostępem do internetu. Zawsze kiedy pracodawca kieruje pracownika do pracy zdalnej, musi zadbać o zapewnienie mu narzędzi niezbędnych do jej wykonywania.

źródło: https://sawickiwspolnicy.pl/

Czytaj również