Dom i ogród

Przeglądy okresowe budynków – rzeczoznawca budowlany sprawdzi dom

okresowe-przeglady-budynkow

Właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego jest zobligowany na podstawie prawa budowlanego do wykonywania obowiązkowych okresowych przeglądów budynku mieszkalnego. W normalnych warunkach weryfikacja stanu technicznego nieruchomości odbywa się raz na pięć lat, raz na rok co pół roku. Poza tym rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić stan naszego domu zawsze podczas wystąpienia podejrzenia, że w wyniku działania czynników zewnętrznych mogło dojść do naruszenia stabilności budynku.

Przegląd okresowy budynku – kiedy?

Zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) każdy właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek przeprowadzić okresowy przegląd techniczny nieruchomości, która jest przeznaczona do zamieszkania. Wykonanie opinii technicznej domu powinno być zlecone rzeczoznawcy budowlanemu raz w roku i raz na pięć lat, a w niektórych przypadkach nawet dwa razy w roku. Ważna ekspertyza dotycząca stanu technicznego naszego domu ma przede wszystkim za zadanie uchronić nas przed skutkami potencjalnych usterek budowlanych, ale powinniśmy też pamiętać, że niedotrzymanie obowiązku przeglądu technicznego może skutkować karą grzywny.

Poza tym terminami obowiązkowych przeglądów technicznych regulowanych ustawą rzeczoznawca budowlany powinien też sprawdzić stan domu wtedy, kiedy doszło do uszkodzenia domu i/lub znajdujących się w nim instalacji. Przeglądy budynków mieszkalnych określane jako doraźne powinny być kwalifikowane jako bezwzględnie obligatoryjne zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z poważnymi uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na ogólną stabilność budynku, która mogłaby zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Mowa tu o występowaniu czynników zewnętrznych, takich jak: wyładowania atmosferyczne, powodzie, podtopienia, pożary, silne podmuchy wiatru, intensywne opady deszczu i śniegu, zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych i wstrząsy sejsmiczne. Dodatkowo rzeczoznawca budowlany może sporządzić dla nas opinię techniczną dotyczącą stanu budynku w przypadku jego sprzedaży lub kupna. Pamiętajmy, że jeśli to my sprzedajemy dom, powinniśmy przedłożyć dokumenty poświadczające ważność przeglądu technicznego budynku potencjalnemu nabywcy nieruchomości.

Roczny przegląd techniczny budynku

Roczny obowiązkowy przegląd techniczny budynku użytkowego obejmuje czynności, które mają na celu ocenić ogólny stan techniczny budynku i jego zdatność do użytkowania. Rzeczoznawca budowlany musi w trakcie oględzin zwrócić szczególną uwagę na takie elementy konstrukcji domu, jak instalacja kominowa, gazowa, elektryczna i wentylacyjna. W tej grupie znajdują się także urządzenia, które służą ochronie środowiska. Podczas rocznego przeglądu technicznego nieruchomości ekspert sprawdza poza tym ogólną nośność budynku i jego konstrukcję. Chodzi tu zwłaszcza o ściany nośne i działowe, dach, strop, podpiwniczenie i elewację, czyli elementy, które są najbardziej narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Przegląd techniczny budynku pięcioletni

Poza obowiązkowymi rocznymi przeglądami budynków właściciel nieruchomości jest także zobligowany do tzw. pięcioletnich przeglądów technicznych. Raz na pięć lat rzeczoznawca budowlany musi zweryfikować podczas oględzin ogólny stan techniczny budynku, a także ocenić jego przydatność do bezpiecznego użytkowania. Jest to konieczne, ponieważ tylko na takiej podstawie będziemy mogli z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nieruchomość jest bezpieczna zarówno pod względem konstrukcji, jak i wyposażenia. Ekspert kontrolujący nasz dom, oprócz instalacji zamontowanych w budynku, zwłaszcza instalacji elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, chłodniczej i wentylacyjnej, powinien przyjrzeć się bacznie wszystkim elementom nośnym budynku, a także działce, na której został posadowiony dom.

Czytaj również