Biznes

Czym jest przegląd specjalny wózka widłowego i kiedy trzeba go przeprowadzić?

Przegląd specjalny UTB to ocena stanu technicznego urządzenia przeprowadzana w momencie, kiedy osiągnęło ono swój resurs (okres zdolności użytkowej). Przegląd specjalny wózka widłowego kończy się stosownym protokołem. Jego wymagania przedstawia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 roku. Co sprawdza się podczas przeglądu specjalnego? Kiedy należy go przeprowadzić? Co przedstawia protokół UTB?

Kiedy należy przeprowadzić przegląd specjalny i co wchodzi w jego zakres?

Przegląd specjalny polega za kompleksowym zbadaniu stanu technicznego układów, części oraz wszystkich elementów wózka widłowego. Wykonać go należy po osiągnięciu przez urządzenie resursu (okresu zdolności użytkowej). Jeśli pojazd nie ma określonego resursu, specjalny przegląd powinno wykonać się po 10 latach eksploatacji wózka widłowego. Badanie obejmuje:

 1. układ pneumatyczny,
 2. układ hydrauliczny,
 3. działanie napędu,
 4. konstrukcję nośną,
 5. systemy bezpieczeństwa.

Protokół przeglądu specjalnego

Przegląd specjalny kończy się wypisaniem stosownego protokołu. Dokument ten dołączany jest do dokumentacji rejestracyjnej jako załącznik. Protokół uwzględniać powinien wszystkie czynności, które wykonane zostały podczas przeglądu specjalnego. Szczegółowa kontrola zawiera między innymi pomiary geometrii czy nieniszczące badania spoin w wyznaczonych przez personel z uprawnieniami miejscach (magnetyczno-proszkowe, wizualne, penetracyjne). Ponadto protokół powinien zawierać szczegółowe informacje o demontażu oraz o pomiarach dotyczących podzespołów każdego mechanizmu. 

W dokumencie konieczne jest zawarcie podstawowych danych (np. data przeglądu), informacji, kto jest osobą eksploatującą oraz miejsca, gdzie wykorzystuje się urządzenie. Należy uwzględnić także:

 1. rodzaj urządzenia,
 2. sposób montażu,
 3. konstrukcję,
 4. typ urządzenia chwytającego,
 5. rodzaj podwozia.

Niezbędne są także informacje dot. numeru fabrycznego i ewidencyjnego sprzętu oraz podstawowe parametry, na przykład wysięg, rok produkcji czy udźwig. Konieczne jest także zawarcie nazwy, adresu wytwórcy i informacji, czy wózek widłowy posiada oznakowanie CE.

Kolejna część protokołu zawierać powinna zawierać szczegółową charakterystykę będącą wynikiem samego przeglądu. Skupić się należy przede wszystkim na tym, co poddawane jest sprawdzeniu. W szczególności pod uwagę bierze się:

 1. przegląd wyposażenia pneumatycznego,
 2. przegląd wyposażenia hydraulicznego,
 3. przegląd wyposażenia elektrycznego,
 4. badania nieniszczące elementów chwytających,
 5. badania nieniszczące połączeń nierozłącznych,
 6. pomiar geometrii,
 7. sprawdzanie momentów dokręcenia,
 8. sprawdzanie połączeń nitowanych,
 9. sprawdzanie stanu przekładni mechanizmów,
 10. sprawdzanie poprawności działania urządzeń zabezpieczających,
 11. próby ruchowe z obciążeniem i bez.

Do wszystkich elementów dołączyć można ewentualne, dodatkowe uwagi. Co więcej, należy sporządzić raport dotyczący użytego wyposażenia pomiarowo-badawczego oraz ewentualnych działań naprawczych. Pozytywnie zakończony przegląd specjalny wózka widłowego nadaje nowy okres resursu.

Czytaj również