Technologie

Iniekcja krystaliczna – skuteczna metoda osuszania murów

osuszanie-fundamentow

Iniekcja krystaliczna jest sposobem na efektywne pozbycie się wilgoci z fundamentów i ścian budynku. Zastosowanie tej – znanej od lat metody, zapewnia gruntowne osuszenie zajętej wilgocią nieruchomości.

Iniekcja krystaliczna – skuteczna metoda osuszania murów

Właściciele nieruchomości często zamawiają osuszanie murów, ponieważ przebywając w budynkach, odczuwają nieprzyjemne skutki silnego zawilgocenia murów czy fundamentów. Należy pamiętać, że osuszanie ścian – iniekcja to jeden ze sposobów na to, aby zapobiegać ich uszkodzeniu, spowodowanemu działaniem wilgoci.

Osuszanie fundamentów metodą iniekcji wymaga wsparcia specjalistów. Fachowcy wykonują niewielkie nawierty w ścianach i wstrzykują w nie preparaty pod ciśnieniem. To specjalistyczne środki, dzięki którym można osiągnąć efekt blokady przeciwwilgociowej. Wspomniana iniekcja krystaliczna odcina wilgoć z gruntu poprzez uszczelnienie porów i kapilarów, tak zwanych mikrokanalików. Iniekcja fundamentów i ścian odbywa się bez naruszenia elementów konstrukcji budynków mieszkalnych lub firmowych.

Iniekcja krystaliczna fundamentów i ścian

Osoby, które zastanawiają się, kiedy potrzebna jest iniekcja murów, powinny mieć świadomość, że zabieg ten jest konieczny, aby nastąpiło szybkie, efektywne i trwałe osuszenie ścian i fundamentów. Iniekcja ściany czy murów jest metodą małoinwazyjną. Wiele osób zastanawia się, czy iniekcja krystaliczna jest skuteczna. Odpowiedź na to pytanie jest wręcz oczywista. Ta metoda osuszania zawilgoconych murów powstała dzięki pracy doktora Wojciecha Nawrota w 1987 roku. Już wtedy była stosowana w praktyce w pałacu łowickim. Wykorzystano ją do osuszenia fundamentów i ścian zabytkowych budynków z cegły murowanej. Osuszanie fundamentów metodą iniekcji zapobiegło degradacji pomieszczeń pałacu. Iniekcja ścian, a także iniekcja muru pałacu była szybka i sprawna. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wykonana iniekcja ciśnieniowa przy pomocy otworów iniekcyjnych dała efekt skutecznej blokady przeciwwilgociowej. To metoda osuszania, którą można wykorzystać również w budynkach mieszkalnych i firmowych.

Jak przebiega iniekcja budowlana?

Osoby, które zastanawiają się, jak przebiega osuszanie fundamentów metodą iniekcji i czy iniekcja jest bezpieczna dla organizmów żywych czy środowiska naturalnego, powinny zapoznać się z treścią poniższego tekstu. Metodę iniekcji krystalicznej używa się, gdy w murach zawilgoconych zaczynają się poważne zmiany. Najtrafniejszą odpowiedzią na pytanie, czym jest iniekcja krystaliczna jest krótki opis jej wykonania.

To metoda osuszania budynków przy użyciu specjalistycznych płynów na bazie silikatów. Ulegają one krystalizacji w kontakcie ze związkami alkalicznymi. Do wykonania iniekcji wymagana jest specjalistyczna wiedza i duże doświadczenie. Iniekcja, w tym osuszanie piwnic od wewnątrz, polega na tym, że należy wywiercić w ścianie otwory o średnicy nie większej niż 2 cm. Powinny one być równoległe do poziomu linii posadzki, oddalone od siebie w odległości ok. 12 cm. W trakcie wykonywania iniekcji, specjalista wykonuje otwory iniekcyjne przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Powyższy opis daje odpowiedź na pytanie iniekcja co to i jednoznacznie wskazuje na prostotę tej metody.

Iniekcja krystaliczna – cennik obejmuje zarówno robociznę, jak i zastosowanie specjalistycznych preparatów. Ich użycie pod okiem specjalistów daje gwarancję, że ta metoda osuszania jest wykonana prawidłowo.

Czy iniekcja krystaliczna jest skuteczna?

Technologia iniekcji krystalicznej użyta do pozbycia się zawilgocenia murów, ścian i fundamentów funkcjonuje od 1987 roku. Osuszanie murów metodą iniekcji uznaje się za bezpieczne dla konstrukcji budynków. Metodą iniekcji krystalicznej można pozbyć się wilgoci, która doprowadza do całkowitego zniszczenia obiektów mieszkalnych i firmowych. Przy pomocy iniekcji krystalicznej zapobiega się uszkodzeniom fundamentów. Iniekcja krystaliczna uznawana jest także za bezpieczną dla środowiska naturalnego metodę wykonania blokady przeciwwilgociowej i osuszania budynków.

Skuteczne osuszanie murów przy pomocy i iniekcji krystalicznej nie powoduje także zanieczyszczenia fauny i flory. Wykonana izolacja pozioma nie jest także zagrożeniem dla osób postronnych. Osoby, które zastanawiają się, na czym polega iniekcja krystaliczna, muszą mieć świadomość tego, że jest to najskuteczniejszy sposób na to, aby osuszanie piwnic od wewnątrz przyniosło jakikolwiek rezultat. Zdaniem specjalistów, wykonanie otworów iniekcyjnych w odpowiednich miejscach i odległości, pozwala osiągnąć zadowalający rezultat osuszania budynków przy murach zawilgoconych.

Profesjonalne osuszanie fundamentów metodą iniekcji

Technologia iniekcji krystalicznej powinna być wykonana wyłącznie pod okiem specjalistów mających doświadczenie i wiedzę z tego zakresu. Należy pamiętać, że metodę iniekcji krystalicznej nie należy wykorzystywać samodzielnie. Nieprawidłowe wykonanie otworów iniekcyjnych czy też zła izolacja pozioma, może nie spowodować powstania blokady przeciwwilgociowej. Należy pamiętać, że osuszanie fundamentów metodą iniekcji wymaga zastosowania odpowiednich specjalistycznych preparatów. Iniekcja krystaliczna – preparaty użyte do tego celu muszą być dozowane w optymalnie dobranych dawkach. Przy murach zawilgoconych trzeba uwzględnić wiele czynników, aby zastosować iniekcję krystaliczną, która zakończy się pozytywnym rezultatem, jakim jest szybkie osuszanie murów.

Czym jest iniekcja krystaliczna?

Osoby, które zastanawiają się czy zastosowanie technologii iniekcji krystalicznej ma jakiekolwiek sens, powinny mieć świadomość, że ta metoda osuszenia budynków jest stosowana od lat. Iniekcja krystaliczna – preparaty użyte do tego celu mają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Odpowiedź na pytanie iniekcja co to zawarta w tym tekście, wyjaśnia na czym dokładnie polega iniekcja krystaliczna. Poszukując informacji na temat tego, co to jest iniekcja, należy przede wszystkim pamiętać, że jest to skuteczne osuszanie ścian, fundamentów i piwnic. Ta metoda osuszania sprawdza się w przy murach zawilgoconych. Nowoczesną iniekcję krystaliczną wykonuje się przy pomocy takiego środka, jak preparat do osuszania ścian. Zaletami iniekcji jest szybkość i precyzja wykonania tej metody osuszania. Innowacyjna iniekcja sprawdza się zarówno przy zabytkowych, jak i tradycyjnych budynkach. Iniekcję krystaliczną uznaje się za metodę pozbycia się wilgoci z konstrukcji budynku.

Iniekcja ciśnieniowa to powszechnie stosowana metoda osuszania budynków. Gwarantuje osuszanie piwnicy od wewnątrz, a także pozbycie się wilgoci z murów. Potwierdzoną testami iniekcję krystaliczną uznaje się za sposób uniknięcia degradacji spowodowanej zawilgoconymi ścianami, murami i fundamentami budynku.

Czytaj również