Technologie

Do czego służą czujniki magnetyczne i gdzie są wykorzystywane?

Czujniki magnetyczne stają się współcześnie coraz częściej spotykanymi komponentami wielu urządzeń. Warto zadać zatem pytanie – do czego dokładnie służą, a także gdzie i w jaki sposób są wykorzystywane?

Czujniki magnetyczne – jak powstały?

Zanim przejdziemy do opisu działania oraz sposobów użycia czujników magnetycznych, w pierwszej kolejności należy przedstawić krótki zarys historii ich powstania. Wynalezienie współczesnych czujników magnetycznych miało miejsce w XX wieku. Umożliwił je między innymi rozwój w zakresie projektowania półprzewodników – dzięki niemu urządzenia zyskały na czułości. Stopniowo czujniki zaczęto wykorzystywać również w technologii cyfrowej. Dzisiaj znajdziemy je wszędzie – pełnią istotne funkcje w naszych telefonach czy samochodach, a także, co ważne, znajdują zastosowanie w przemyśle.

Jaka jest zasada działania czujników magnetycznych?

Stosowanie czujników magnetycznych to jeden ze sposobów wykorzystywania pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy stałe. W urządzeniach wykorzystujących czujniki ich działanie opiera się na reakcji magnesu i połączonego z nim kontaktronu na pojawienie się lub zaniknięcie pola magnetycznego. Prostota mechanizmu działania czujników, a także wielość możliwych sposobów jego wykorzystania zdecydowała o jego stosowaniu w różnych dziedzinach technologii. 

Rodzaje czujników magnetycznych

Istnieje wiele różnych typów czujników magnetycznych. Powszechnie stosowane są czujniki Halla – używane są one przede wszystkim do wykrywania pola magnetycznego oraz pomiaru jego siły. Innym popularnym rodzajem czujników są także czujniki zbliżeniowe, których często używa się do wykrywania metalowych przedmiotów. Oprócz tych dwóch typów we współczesnej technologii zastosowanie znajdują również czujniki kąta oraz czujniki IFM.

W jaki sposób wykorzystywane są czujniki magnetyczne?

Czujniki magnetyczne są dziś podstawowym komponentem urządzeń funkcjonujących w wielu, często bardzo odległych od siebie, obszarach gospodarki. Kluczową sferą ich wykorzystywania jest automatyka przemysłowa i robotyka. Czujniki magnetyczne pozwalają kontrolować ruchy maszyn, a co za tym idzie nadzorować skomplikowane procesy produkcyjne. Ponadto specyfika ich działania odgrywa podstawową rolę podczas kontroli wskaźników takich jak ciśnienie i temperatura, co jest nieodzowne w procesie tworzenia niektórych produktów. Należy także zauważyć, że czujniki obecności, przesunięcia, indukcyjne oraz optyczne wspierają proces detekcji i umożliwiają wykrycie ruchu przedmiotów, a enkodery są używane do pomiaru w czasie ruchu obrotowego. Czujniki magnetyczne znajdują zastosowanie również w urządzeniach zapewniających oświetlenie czy w rejestratorach. Trzeba zaznaczyć, że liczba zastosowań czujników stale wzrasta wraz z rozwojem przemysłu.

Podsumowanie

Czujniki magnetyczne stanowią obecnie bardzo istotny element wielu urządzeń o różnych przeznaczeniach. Ze względu na szeroką gamę możliwości ich wykorzystywania odgrywają ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na automatykę przemysłową

Czytaj również