Biznes

Czy można unieważnić kredyt we frankach?

Coraz częściej w internecie i kancelariach adwokackich pojawia się zapytanie o możliwość unieważnienia kredytu we frankach. Wynika to z niepewnej sytuacji ekonomicznej i stale rosnących rat kredytu walutowego zaciągniętego w CHF. Niektóre banki stopniowo wdrażają programy ugód dedykowanych frankowiczom. Jednak niejednokrotnie propozycje te są bardzo niekorzystne dla kredytobiorców. Jak więc ubiegać się o unieważnienie kredytu we frankach? Należy skierować sprawę na drogę sądową. Wyjaśniamy, jak wygląda ta procedura.

Możliwości pozbycia się zobowiązania kredytowego we frankach

Obecnie kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich mają kilka możliwości pozbycia się zobowiązania finansowego w tej walucie. Pierwszą z nich jest skorzystanie z ugody kredytowej proponowanej przez bank. Jednak nie wszystkie banki wychodzą z taką możliwością i kierują propozycje ugód do swoich klientów. Dodatkowo z reguły tego typu ugody są mało korzystne dla kredytobiorcy. Jednocześnie nie zakładają one całkowitego unieważnienia kredytu, a jedynie jego przewalutowanie. Oznacza to, że bank przekształci kredyt we frankach w zwykły kredyt w złotówkach ze zmienną lub stałą stopą procentową. Tym samym dalsze spłacanie zobowiązania wobec banku będzie się odbywało w polskiej walucie, według nowego harmonogramu spłat. Spowoduje to obniżenie raty kredytu, jednak wydłuży okres jego spłacania. Ale to, co jest dużo ważniejsze w tej sytuacji, to kwota, jaką w całości klient będzie musiał oddać do banku. Bo choć początkowo przewalutowanie kredytu we frankach może się wydawać bardzo korzystne, to najczęściej po przeliczeniu wszystkich rat okaże się on znacznie droższy niż pierwotnie zakładaliśmy. Jest to główny powód, dla którego adwokaci i radcy prawni nie rekomendują bezrefleksyjnego przyjmowania ugód kredytowych od banków. Jaka więc jest alternatywa? 

Kredytobiorca pragnący pozbyć się zobowiązania może wejść na drogę sądową z bankiem i ubiegać się o unieważnienie kredytu. Obowiązujące przepisy prawa nie tylko dopuszczają taką możliwość, ale również często sądy stają po stronie kredytobiorców, którzy w całej sytuacji są ewidentnie stroną poszkodowaną.

Konsekwencje unieważnienia umowy kredytowej we frankach

Większość pozwów przeciwko bankom w zakresie zmiany umowy kredytu we frankach dotyczy jej unieważnienia. Najczęściej jest to rozwiązanie bardziej korzystne dla kredytobiorcy niż zwykła ugoda z bankiem zawierana bez rozprawy przed sądem powszechnym. Jednak jak to działa w praktyce i czy każdy klient banku zyska na takim rozwiązaniu? Przede wszystkim należy pamiętać, że unieważnienie umowy kredytu we frankach będzie skutkowało uznaniem, że umowa nigdy nie obowiązywała, w istocie tak jakby nie istniała już od momentu jej zawarcia. Co to oznacza w praktyce? 

Kredytobiorca będzie musiał zwrócić do banku dokładnie taką kwotę, jaką od niego otrzymał w momencie zawarcia umowy. Odliczeniu podlegają tu odsetki i prowizje. Przykładowo, jeżeli kredyt opiewał na 300 tys. i właśnie taką kwotę wypłacił bank na rzecz kredytobiorcy to dokładnie taką sumę klient będzie musiał oddać do banku w razie unieważnienia umowy kredytu. Oczywiście przy wyliczaniu należności względem banku brane są pod uwagę wszystkie raty wpłacone już na rzecz tej instytucji przez kredytobiorcę. 

Unieważnienie umowy kredytu pociąga za sobą też inne konsekwencje. Zalicza się do nich przede wszystkim unieważnienie wszelkich ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, takich jak na przykład hipoteka. Tym samym w przypadku unieważnienia umowy kredytu hipotecznego bank nie będzie mógł dłużej zgłaszać żadnych roszczeń do nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie kredytu.

W wyniku unieważnienia umowy kredytobiorca może ubiegać się od banku nadpłaconej kwoty. Jest to jednak rozwiązanie, które dotyczy tylko kredytów, w których podstawowa kwota zadłużenia została już spłacona. W przypadku umów kredytowych, w których suma wpłaconych rat nie pokryła jeszcze całej wysokości udzielonej przez bank pożyczki, pojawia się zobowiązanie po stronie klienta banku. W wyniku unieważnienia umowy kredytu musi on natychmiast oddać do banku całą pożyczoną kwotę. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację i stale rosnące raty kredytów frankowych i tak jest to najmniej kosztowna opcja. Podsumowując, aby doprowadzić do unieważnienia kredytu we frankach niezbędne jest wejście na drogę sądową z bankiem. Warto posiłkować się doświadczoną kancelarią adwokacką, gdyż ten krok może znacząco zwiększyć szanse na wygraną.

źródło: https://kancelariarzucidlo.pl/

Czytaj również